گروه تولیدی و بازرگانی پارس تاپکو جهت تکمیل کادر نیروی انسانی خود، از نیرو های توانمند و با انگیزه در استان مرکزی و تهران در زمینه های ذیل دعوت به همکاری می نماید:

1- مسئول آزمایشگاه (استان مرکزی)
2- مدیر تولید( استان مرکزی)
3- مدیر مالی (تهران)

علاقه مندان به همکاری می توانند فرم استخدام را تکمیل و رزومه خود را بارگزاری و ارسال نمایند.