فیلتر سوخت

کاغذ فیلتر سوخت

 

 

 

فیلتر سوخت ناخالصی ها و ذرات ریز میکروسکپی موجود در سوخت را جذب می نماید و از کاهش بازدهی موتور و مصرف سوخت بالاجلوگیری میکند. وجود کاغذ فیلتر سوخت در صنایع مختلف که موتورهای احتراقی درون سوز دارند الزامی است و عدم تعویض بموقع آن باعث گرفتگی انژکتورها می شود و به همین دلیل بازدهی موتور به شدت کم شده و مصرف سوخت بالا می رود.

کاغذهای فیلتر سوخت پارس تاپکو با دارا بودن کیفیت و استانداردهای لازم می تواند عملکرد صحیح موتور را به دنبال داشته باشد.

Fuel Filter Paper

Stiffness

Burst Strength

Pore Size

Air permeability

Thickness

Impregnated weight

Specification

3-8

g

300-500

KPa

60-75

µm

100-250

L /.s – Δp=200pa

0.35-0.90 mm

100-150 g/m2

Unit

ISO 2493

ISO 2758

TOPAS PSM 165

ISO 2965

ISO 534

ISO 536

Standard of Measurement

7880

1821

2759

151

471

International Standard of Iran
نیاز به مشاوره دارید ؟