شرکت پارس تاپکو با مدیریت جناب آقای مهندس سعیدرضا فتحعلی خانی موفق به دریافت تندیس جشنواره فجر مدیریت ایران گردید.

این جشنواره با دعوت از فعالان و صاحبنظران اقتصادی و سیاسی کشور در نظر دارد به راه حل های صحیح از منظر خرد جمعی برسد و با رویکرد حل مساله در فضای اقتصاد سیاسی کشور، تلاش کند تا چالش های حقیقی حکمرانی و مدیریت در مسیر توسعه پایدار ملی را به تصویر بکشد.