بازدید آقایان دکتر رحمانی وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، مهندس آقازاده استاندار مرکزی و مهندس حاجی پور رئیس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی از غرفه شرکت پارس تاپکو در دوازدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت، معدن، ابزارآلات استان مرکزی، پایتخت صنعتی ایران